Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza odwołania od decyzji organów administracyjnych oraz skargi do sąduadministracyjnego. Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach budowlanych, m. in. wuzyskaniu pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli, przygotowania inwestycji

Prawo cywilne

Kancelaria sporządza wszelkie rodzaje umów m. in. sprzedaż, najem, darowizna, pożyczka.Pomaga w prowadzeniu konsultacji przed podpisaniem umowy, wskazuje zagrożenia i ryzykazwiązane z podpisaniem umów.

Prawo podatkowe

Kancelaria udziela porad w sprawach podatkowych, pomaga przy rozliczeniach rocznych.Udziela również porad w sprawach o zapłatę podatku od spadków i darowizn. Kancelariapomaga wybrać optymalny sposób opodatkowania

Prawo pracy

Kancelaria chroni pracowników w sporach z pracodawcą. Sporządza odwołania odwypowiedzenia umowy o pracę oraz o przywrócenie do pracy. Kancelaria doradza przedpodpisaniem umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności

Nieruchomości

Kancelaria prowadzi postępowania o stwierdzenie zasiedzenia, ochronę prawa własności,ochronę posiadania przed nieuprawnionym naruszeniem, pomaga w odzyskiwaniu gruntówodebranych przez Skarb Państwa, przeprowadza eksmisję z lokali mieszkalnych

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód i separację, o dochodzenie oraz o podwyższeniealimentów, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ograniczenie kontaktów zdzieckiem oraz o uznanie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.