Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza odwołania od decyzji organów administracyjnych oraz skargi do sąduadministracyjnego. Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach budowlanych, m. in. wuzyskaniu pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli, przygotowania inwestycjibudowlanej. Kancelaria pomaga w prowadzeniu postępowań przed organami ZakładuUbezpieczeń społecznych, m. in. w postępowaniu o przyznanie renty lub emerytury.