Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołania oddecyzji organów administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego. Reprezentuje tezKlientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed sądamiadministracyjnymi.