Prawo autorskie i własności przemysłowej

Kancelaria pomaga chronić prawa autorskie do utworów i prawa do znaków towarowych orazdochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw do znaku towarowego.