Nieruchomości

Kancelaria prowadzi postępowania o stwierdzenie zasiedzenia, ochronę prawa własności,ochronę posiadania przed nieuprawnionym naruszeniem, pomaga w odzyskiwaniu gruntówodebranych przez Skarb Państwa, przeprowadza eksmisję z lokali mieszkalnych