Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołania oddecyzji organów administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego. Reprezentuje tezKlientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed sądami

Prawo administracyjne

Kancelaria sporządza odwołania od decyzji organów administracyjnych oraz skargi do sąduadministracyjnego. Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach budowlanych, m. in. wuzyskaniu pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli, przygotowania inwestycji