Prawo pracy

Kancelaria chroni pracowników w sporach z pracodawcą. Sporządza odwołania odwypowiedzenia umowy o pracę oraz o przywrócenie do pracy. Kancelaria doradza przedpodpisaniem umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności

Prawo pracy

Kancelaria przygotowuje umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, umowy ozakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników, a takżewewnątrzzakładowe i ponad-zakładowe akty prawa pracy. Kancelaria reprezentujepracodawców