Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód i separację, o dochodzenie oraz o podwyższeniealimentów, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ograniczenie kontaktów zdzieckiem oraz o uznanie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.