Prawo spółek

W ramach obsługi prawnej spółek Kancelaria między innymi przygotowuje projekt umowyspółki, zmiany umowy spółki, statutu spółki, przeprowadza rejestrację spółki, likwidacjęspółki, łączenie, podział i przekształcanie spółek, umowy o zbycie udziałów