OFE już dobrowolne

Od dnia 1 lipca 2014 r. członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych staje się dobrowolne. Ubezpieczeni oraz osoby rozpoczynające aktywność zawodową uzyskują możliwość wyboru, czy chcą, aby część ich składek była przekazywana do OFE, czy też odprowadzana na subkonto w ZUS.O pozostaniu w OFE decyduje złożenie stosownego oświadczenia w okresie od dnia 1 kwietnie 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r. Obecni członkowie OFE, którzy we wskazanym terminie nie złożą oświadczenia o przekazywaniu należnych części składek na ubezpieczenie emerytalne do OFE, automatycznie zostaną przypisani do ZUS.Istnieją trzy sposoby na złożenie oświadczenia o pozostaniu w OFE. Oprócz zgłoszenia osobiście w oddziale ZUS, bądź listownie, dla usprawnienia oraz ułatwienia zdecydowano się wprowadzić trzeci sposób - za pośrednictwem internetu. Niestety deklaracja internetowa może zostać złożona jedynie za pośrednictwem platformy ePUAP - specjalnego konta służącego do kontaktów z administracją publiczną. Aby się w niej zarejestrować trzeba osobiście udać się do ZUS albo urzędu skarbowego.Należy pamiętać, iż oświadczenie o wyborze OFE składamy w ZUS, a nie w otwartym funduszu emerytalnym, którego jest się członkiem.Decyzja w kwestii członkostwa w OFE winna być świadoma oraz przemyślana. Jednak złożone oświadczenie nie musi być decyzją ostateczną. Raz na cztery lata, począwszy od 2016 r. między 1 kwietnia a 31 lipca ubezpieczeni będą mogli dokonać ewentualnych zmian swoich wcześniejszych decyzji.
2014-03-27, 16:30
Komentarze (0), Dodaj komentarz