Prawo podatkowe

Kancelaria sporządza opinie w zakresie prawa podatkowego, obowiązków podatkowych, atakże opiniuje wszelkie dokonywane transakcje pod kątem podatkowym. Kancelariareprezentuje także Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi

Prawo podatkowe

Kancelaria udziela porad w sprawach podatkowych, pomaga przy rozliczeniach rocznych.Udziela również porad w sprawach o zapłatę podatku od spadków i darowizn. Kancelariapomaga wybrać optymalny sposób opodatkowania