Spadki

W ramach spraw spadkowych Kancelaria przeprowadza w imieniu Klientów postępowania ostwierdzenie nabycia spadku, zabezpiecza spadek, pomaga w dochodzeniu praw z zachowku,przysługujących spadkobiercom ustawowym pominiętym w testamencie