Nieruchomości

Kancelaria prowadzi postępowania o stwierdzenie zasiedzenia, ochronę prawa własności,ochronę posiadania przed nieuprawnionym naruszeniem, pomaga w odzyskiwaniu gruntówodebranych przez Skarb Państwa, przeprowadza eksmisję z lokali mieszkalnych, pomaga przypodziale nieruchomości pomiędzy współwłaścicieli, świadczy pomoc w przekształcaniuużytkowania wieczystego w prawo własności, sporządza wnioski o wpis prawa do ksiągwieczystych. Ponadto Kancelaria sporządza umowy najmu i dzierżawy nieruchomości.