Prawo spółek

W ramach obsługi prawnej spółek Kancelaria między innymi przygotowuje projekt umowyspółki, zmiany umowy spółki, statutu spółki, przeprowadza rejestrację spółki, likwidacjęspółki, łączenie, podział i przekształcanie spółek, umowy o zbycie udziałów w spółce,przeprowadza podwyższenie i obniżenie kapitału spółki, pomaga w przeprowadzeniu uchwały wspólników i walnego zgromadzenia oraz sporządza z nich protokoły.