Prawo cywilne

Kancelaria sporządza wszelkie rodzaje umów m. in. sprzedaż, najem, darowizna, pożyczka.Pomaga w prowadzeniu konsultacji przed podpisaniem umowy, wskazuje zagrożenia i ryzykazwiązane z podpisaniem umów. We wszelkich sprawach Kancelaria uwzględnia równieżkwestie podatkowe i optymalizuje umowy pod kątem osiągnięcia najlepszych korzyścipodatkowych. Pomaga w dochodzeniu wykonania umów, egzekwowania obowiązków,dochodzenia odszkodowań, ochrony konsumentów oraz ochrony dóbr osobistych jak cześć,wolność, nazwisko. Kancelaria sporządza również pozwy grupowe.