Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości, ocenia sytuację przedsiębiorstwapod kątem zdolności upadłościowej, ocenia podstawy ogłoszenia upadłości, przygotowuje iopiniuje propozycje układowe oraz zgłasza wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.