Prawo pracy

Kancelaria chroni pracowników w sporach z pracodawcą. Sporządza odwołania odwypowiedzenia umowy o pracę oraz o przywrócenie do pracy. Kancelaria doradza przedpodpisaniem umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialnościmaterialnej pracowników. Kancelaria pomaga też w dochodzeniu roszczeń od pracodawcy, m.in. o zaległe wynagrodzenie, o pracę w godzinach nadliczbowych oraz o odszkodowanie.Kancelaria reprezentuje pracowników w postępowaniu przed sądem.